Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 08-02-2021, 03:00

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nội dung quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm: Chất lượng thi công xây dựng công trình; tiến độ thi công xây dựng công trình; khối lượng thi công xây dựng công trình; an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình; chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. Đồng thời nêu rõ 12 bước trình tự quản lý thi công xây dựng công trình từ tiếp nhận mặt bằng thi công; thực hiện việc quản lý công trường đến bàn giao công trình.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ các hình thức của Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Các nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng được xem xét ưu tiên khi tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định về đấu thầu... Bộ Xây dựng tổ chức và xét duyệt Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

PV