Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 25-01-2021, 01:31

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2021/NÐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, mỗi xe cơ giới chỉ được cấp một Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu bị mất thì chủ xe cơ giới phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại. Thời hạn bảo hiểm đối với xe mô-tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có thời hạn tối thiểu là một năm và tối đa là ba năm. Ðối với các loại xe cơ giới khác, thời hạn bảo hiểm tối thiểu là một năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật. Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định mức bồi thường bảo hiểm khi xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bồi thường. Thời hạn yêu cầu bồi thường là một năm, tính từ ngày xảy ra tai nạn. Trong vòng năm ngày, sau khi xảy ra tai nạn, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo về tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm...

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-3-2021.