Chính sách mới - quyết định mới

Thứ Ba, 19-01-2021, 03:50

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Theo quy định, biểu tượng hải quan là một hình tròn, có nền xanh nước biển, bên trong có hình lá chắn nền mầu đỏ, trong hình lá chắn phía trên có ngôi sao 5 cánh mầu vàng, ở giữa có hình lồng chìa khóa, mỏ neo, cánh én đều là mầu vàng; phía trên có hàng chữ in hoa “HẢI QUAN VIỆT NAM” mầu vàng; phía dưới có hàng chữ tiếng Anh in hoa “VIET NAM CUSTOMS” mầu vàng; bên cạnh của hình tròn ngoài có 2 cành vạn tuế vàng; ngoài cùng của biểu tượng có viền mầu đỏ. Phù hiệu của hải quan là cành tùng đơn bằng kim loại mầu vàng, đeo trên ve cổ áo trang phục xuân - hè, thu - đông và lễ phục. Riêng phù hiệu của lãnh đạo Tổng cục Hải quan có thêm 1 ngôi sao bằng kim loại mầu vàng gắn ở cạnh phía trong của cành tùng. Biển tên của công chức, viên chức hải quan có mầu trắng trên nền mầu xanh nước biển ghi họ tên, số hiệu,…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2021.