Chính sách mới, quyết định mới

Thứ Sáu, 03-07-2020, 05:22

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Theo đó, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non gồm hai giai đoạn: từ 1-7-2020 đến hết 31-12-2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm; từ 1-1-2026 đến hết 31-12-2030, thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm. Chính phủ cũng đưa ra lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học và trung học cơ sở để từ năm 2031, 100% giáo viên hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân. Giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được hỗ trợ tiền đóng học phí, vẫn hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18-8-2020.