Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Hai, 26-10-2020, 02:44

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo đó, phạt từ 40 đến 60 triệu đồng các hành vi: bốc dỡ hàng hóa không đúng cảng đích ghi trong bản lược khai hàng hóa, vận tải đơn; tẩu tán, tiêu hủy hoặc vứt bỏ hàng hóa để trốn tránh sự kiểm tra, giám sát, kiểm sát hải quan; vận chuyển phế liệu vào Việt Nam cho người nhận hàng trên bản lược khai hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu mà không có văn bản chỉ định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng,… Nghị định có hiệu lực từ ngày 10-12-2020.