VAI TRÒ CỦA TÔN GIÁO TRONG HỘI NHẬP VĂN HÓA

LTS - Với tư cách là thành tố quan trọng của nền văn hóa Việt Nam, các tôn giáo trong quá trình giao lưu, hội nhập đã và đang có nhiều đóng góp đáng kể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nước nhà.
Đại lễ Phật đản Veska 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Ảnh: Duy Linh
Đại lễ Phật đản Veska 2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. Ảnh: Duy Linh