Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch chuyên trách

NDO -

NDĐT - Ngày 3-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Ông Trần Thanh Mẫn (giữa) được Hội nghị hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.
Ông Trần Thanh Mẫn (giữa) được Hội nghị hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt khẳng định đây là phiên họp đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo quy trình làm việc, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc điều động phân công và giới thiệu hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến quy trình bỏ phiếu, với 100% đại biểu nhất trí, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ III khóa VIII đã thông qua Nghị quyết Hội nghị thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy TP Cần Thơ làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Đồng thời, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng thống nhất cho tám vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, hiệp thương giới thiệu bổ sung thêm năm vị vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn trước sự tín nhiệm của Hội nghị, đồng thời khẳng định sẽ đem hết khả năng, tâm huyết để đoàn kết chung sức chung lòng cùng tập thể Ban thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12-8-1962. Quê quán xã: Thạch Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế. Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, ông Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy TP Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.