Quang cảnh hội nghị.

Cần quan tâm hơn nữa hiệu quả việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị “Góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021”.