Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND một số địa phương

NDO -

Chiều 29/6, theo thông tin của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ và Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong các ngày 25 và 28/6, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Định khóa XIII đối với ông Hồ Quốc Dũng kể từ ngày 15/6/2021; Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XVI đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn kể từ ngày 23/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đối với ông Phan Việt Cường kể từ ngày 15/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV đối với bà Giàng Páo Mỷ kể từ ngày 19/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đối với ông Nguyễn Xuân Ký kể từ ngày 18/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV đối với ông Phạm Hoàng Sơn kể từ ngày 21/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đối với ông Nguyễn Quốc Chung kể từ ngày 22/6/2021; Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XIX đối với ông Bùi Minh Châu kể từ ngày 24/6/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Khóa XIII đối với bà Huỳnh Thúy Vân và ông Đoàn Văn Phi kể từ ngày 15/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XVI đối với bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Phạm Quí Tiên kể từ ngày 23/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đối với ông Trần Xuân Vinh và ông Nguyễn Công Thanh kể từ ngày 15/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đối với ông Lê Văn Ánh và bà Trịnh Thị Minh Thanh kể từ ngày 18/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Khóa XV đối với ông Nguyễn Sỹ Cảnh và ông Chu Lê Chinh kể từ ngày 19/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV đối với ông Đỗ Đức Công và bà Mai Thị Thúy Nga kể từ ngày 21/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đối với bà Trần Thị Hằng và ông Nguyễn Hạnh Chung kể từ ngày 22/6/2021; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XIX đối với ông Dương Hoàng Hương và bà Nguyễn Thị Hồng Lâm kể từ ngày 24/6/2021.