Ủy ban Dân tộc gặp mặt người có uy tín tỉnh Quảng Bình

Ngày 11-5, tại Hà Nội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tiếp đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Trong những năm qua, công tác dân tộc và các chính sách đã ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và đường, điện vào tận xã, thôn, bản; tỷ lệ hộ nghèo giảm… Tại buổi gặp mặt, các đại biểu người có uy tín bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục quan tâm các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Thay mặt Ủy ban Dân tộc, đồng chí Sơn Minh Thắng mong muốn đội ngũ người