Ứng dụng công nghệ cao ở vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô

NDO -

Những năm qua, nhiều hộ gia đình tại huyện Mê Linh mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm hoa chất lượng.

Ứng dụng công nghệ cao ở vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô

Ðầu tư hơn 12 tỷ đồng trồng hoa lan hồ điệp theo công nghệ cao trong nhà màng và trồng các giống sen quý trên diện tích 4 ha mặt nước…, trang trại F-Farm ở thôn Nội Ðồng, xã Ðại Thịnh hiện có hơn 50 nghìn gốc lan hồ điệp đang phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo đảm việc làm cho 20 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Ứng dụng công nghệ cao ở vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô -0
Ứng dụng công nghệ cao ở vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô -1

Ảnh: Thu Hà