Ứng cử viên đại biểu QH gặp gỡ, tiếp xúc cử tri Yên Bái

NDO -

NDĐT - Ngày 10- 5, tại huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) , ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cùng bốn ứng cử viên đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Yên Bái gồm: ông Đinh Đăng Luận, cán bộ Huyện ủy Trấn Yên; bà Bàn Thị Khách, nông dân; bà Triệu Thị Huyền, nông dân; bà Đặng Thị Tâm, nông dân, đã tiến hành gặp gỡ, tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu.

 Ứng cử viên đại biểu QH gặp gỡ, tiếp xúc cử tri Yên Bái

Hội nghị đã nghe các ứng cử viên đại biểu QH trình bày chương trình hành động của mình, cũng như việc thực hiện trách nhiệm của mình nếu được trúng cử. Các cử tri đều thống nhất đánh giá cao chương trình hành động sát thực tế, sát với nguyện vọng chính đáng của nhân dân về xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ...của các ứng cử viên.

Thay mặt những người ứng cử, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khẳng định: Nếu được bầu là đại biểu QH khóa XIV sẽ nỗ lực phấn đấu hết sức mình, phát huy năng lực, kinh nghiệm qua hai khóa đại biểu QH, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu của cử tri. Đóng góp nhiều nhất vào việc thực hiện các chức năng của QH là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Với trách nhiệm là cán bộ kiểm tra Đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.