Kết quả thư bạn đọc

UBND huyện Đông Anh giao các ngành chức năng rà soát, kiểm tra xử lý vi phạm

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 369/UBND-VP ngày 6-5-2016 của UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Luận cùng một số công dân khu T1, T2 Đồng Dầu, xã Dục Tú và khu tập thể địa chất xã Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội).

Trong đơn phản ánh các xưởng sản xuất, tái chế gỗ xây dựng trên đất nông nghiệp tại thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú; các thôn Lộc Hà, Du Nội, Thái Bình, xã Mai Lâm và xã Đông Hội hoạt động suốt 10 năm nay vi phạm Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đời sống của người dân tại khu vực.

Về nội dung trên, đồng chí Trần Đình Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh tra xây dựng huyện và UBND các xã Dục Tú, Mai Lâm, Đông Hội rà soát, kiểm tra, tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; trả lời công dân, báo cáo kết quả cho UBND huyện.

* Chủ trương thu hồi đất để xây dựng Khu B Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là phù hợp

Công văn số 2058/STNMT-KHTC ngày 26-4-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trả lời đơn của bạn đọc trú tại xóm 14, xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) khiếu nại việc thu hồi đất để xây dựng Khu B Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (Khu B). Sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Về các nội dung liên quan đến giá đất bồi thường, định giá đất bồi thường: Mức giá đất để bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa (HNĐK) Nghệ An giai đoạn 2 (Khu B) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-UBND.ĐC ngày 26-5-2015 là phù hợp giá thị trường tại thời điểm xác định và quy định của Luật Đất đai.

Về chủ trương thu hồi đất xây dựng Bệnh viện: Bệnh viện HNĐK Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 từ năm 2005. Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành, Bệnh viện 700 giường đã được đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về khám và chữa bệnh cho hơn 3 triệu người dân trong tỉnh và một số tỉnh lân cận (trong đó có cả người dân nước bạn Lào).

Tuy nhiên, do nhu cầu khám, chữa bệnh ngày một tăng, cho nên hiện nay, Bệnh viện 700 giường luôn trong tình trạng quá tải, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì vậy, UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Tỉnh ủy xin ý kiến triển khai xây dựng giai đoạn 2 Bệnh viện HNĐK tỉnh và đã được Tỉnh ủy đồng ý chủ trương triển khai theo mô hình xã hội hóa. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Vinh triển khai thu hồi đất, bồi thường GPMB.

Chủ trương của tỉnh về xã hội hóa để xây dựng giai đoạn 2 Bệnh viện HNĐK Nghệ An là hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ ngày 15-12-2014 về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế. Hiện nay trong số 35 hộ dân chịu ảnh hưởng thuộc diện phải di dời tái định cư để GPMB cho bệnh viện, có 27 hộ đã nhận tiền bồi thường và đất tái định cư.

* Giao Chủ tịch UBND quận Long Biên chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Công văn số 2566/UBND-TKBT ngày 6-5-2016 của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của ông Bùi Minh Hạc, đại diện tổ dân phố số 10, phường Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) phản ánh xưởng cơ khí tại khu dân cư sử dụng máy phun sơn trên diện rộng, hoạt động liên tục gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn. Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Long Biên chỉ đạo kiểm tra, xử lý bảo đảm sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố.