Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Thứ Năm, 17-03-2022, 16:46
Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi).

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Theo đó, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh của các đơn vị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi quyết định lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp theo 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển.

Cụ thể, xét tuyển: Áp dụng đối với các trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng không thi tuyển.

Thi tuyển: Thí sinh thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thi 2 môn: Ngữ văn và Toán; thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết thi 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên; thi vào Trường THPT công lập thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.

Hình thức tổ chức một kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chung cho Trường THPT chuyên Lê Khiết; các trường trung học phổ thông công lập tổ chức thi tuyển và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học cơ sở trong địa bàn tỉnh. Những trường hợp từ tỉnh ngoài chuyển về phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Trường trung học phổ thông công lập tuyển học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi trường đóng.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng: Vào lớp chuyên, lớp không chuyên trong trường chuyên và 2 nguyện vọng vào trường trung học phổ thông theo địa bàn tuyển sinh quy định.

Đối với thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập tổ chức thi tuyển được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn tuyển sinh theo quy định.

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học được phê duyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31/7/2022.

HIỂN CỪ