Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học

Thứ Hai, 20-06-2022, 17:21
Thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của Hà Nội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Xin giới thiệu gợi ý lời giải đề môn Toán dành cho học sinh thi vào lớp 10 chuyên Tin học năm học 2022-2023 của TP Hà Nội. Lời giải do các giáo viên nhóm Toán Tiểu học - THCS - THPT Việt Nam thực hiện.

Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -0
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -1
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -2
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -3
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -4
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -5
 
Gợi ý giải đề Toán thi vào lớp 10 chuyên Tin học  -6