Các trường cần có phương án phù hợp khi xác nhận nhập học trong tình hình dịch bệnh

Chủ Nhật, 22-08-2021, 09:46
Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dù cận kề thời hạn, hoặc đã quá hạn, nhưng nhiều thí sinh chưa thể nộp bản chính của Giấy chứng nhận kết quả thi cho các trường để nhập học. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cần có phương án tổ chức nhập học phù hợp cho thí sinh.

Trong tình hình hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường khi tổ chức nhập học và xác nhận nhập học cho thí sinh cần xem xét các phương án sau đây: Gia hạn thời gian nhận hồ sơ xác nhận nhập học cho thí sinh; Thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến;

Trường hợp thí sinh đã nhận được bản chính kết quả thi tốt nghiệp THPT, các trường hướng dẫn thí sinh gửi ảnh mã vạch qua các hình thức trực tuyến để xác nhận và nhập mã vạch lên hệ thống; Nếu thí sinh chưa nhận được bản chính kết quả thi tốt nghiệp THPT, các trường hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào danh sách của trường, và khi nhận được kết quả thi thì thực hiện như bước nêu trên.

Tại thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đồng thời yêu cầu các đại học, cao đẳng tiếp tục rà soát đề án tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển. 

Đối với các trường có ngành đào tạo giáo viên phải rà soát và cập nhật chính xác chỉ tiêu sư phạm, chỉ tiêu các ngành mới mở và đồng bộ đề án tuyển sinh tại Cổng thông tin tuyển sinh, bảo đảm các thông tin phải thống nhất, chính xác.

Đối với các thí sinh đủ điều kiện đã đăng ký dự thi nhưng không tham dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT được do giãn cách xã hội, hai đại học quốc gia đã có kế hoạch thi đánh giá năng lực cho nhóm thí sinh này, trong đó có cả các thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021; vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngoài đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021, các trường xem xét tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đối với cả các thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2021.

Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường. Các trường cần công bố trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 29/8 để thí sinh biết và xã hội giám sát.

Về tổ chức thi các môn năng khiếu, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, các trường cần nghiên cứu phương án tổ chức thi các môn năng khiếu, có thể kết hợp giữa gửi bài thi và đánh giá trực tuyến như kinh nghiệm một số trường đã triển khai.

THANH XUÂN