Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc chuyên trách công tác đảng Khối các cơ quan T.Ư

Ngày 1-10, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức kỷ niệm các ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng, gặp mặt cán bộ chuyên trách công tác đảng và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2010 - 2015.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Khối đã hoàn thành cơ bản bảy chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối đã tích cực tham mưu với cấp ủy những chủ trương, giải pháp hiệu quả xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tích cực góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chia sẻ kinh nghiệm làm công tác đảng và định hướng nhiệm vụ thời gian tới, các cá nhân điển hình và đại diện các tổ chức đảng trực thuộc tập trung nêu một số giải pháp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách công tác đảng...

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối trao Bằng khen tặng 75 tập thể và 74 cá nhân xuất sắc.