Tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 11-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tuyên dương 172 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị.

5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc tiến hành nghiêm túc, tích cực. Các cấp ủy đảng trong Khối đã quán triệt nội dung "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác thành các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Hầu hết các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân, gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, góp phần từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, người lao động. Xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị thảo luận và thống nhất sẽ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 80 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị.

Trước đó, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 10-5, Quận ủy, HĐND, UBND, MTTQ quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên quân đội tổ chức Lễ báo công dâng Bác, những thành tích đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã thật sự trở thành nếp sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức quận được nâng lên rõ rệt. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện tốt hơn...

* Cùng ngày, tại quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 126 đại biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã báo công dâng Bác, báo cáo với Bác những thành tích đạt được trong 5 năm (2011 - 2016).