Tuyên dương 161 giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội vừa chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 161 giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm học 2021-2022. Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô, đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã với hơn 108 nghìn người, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00

Các giáo viên và học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng để đạt được thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Trong đó, có 31 thầy giáo, cô giáo và 130 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2021-2022 đã được Ban Dân tộc thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen thưởng.

Thi đua chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính” trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, triển khai ở tất cả các sở, ngành; các quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố. Các đơn vị thi đua trong việc đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, tạo sự chuyển biến có tính đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực... Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 20% số đơn vị tự chủ tài chính; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Ban hành chế độ đãi ngộ nghệ sĩ, nghệ nhân

Tại kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã ban hành Nghị quyết về chế độ đãi ngộ, hỗ trợ “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”; Nghệ nhân và Câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội. Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ, hỗ trợ một lần đối với Nghệ nhân Nhân dân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu là 40 triệu đồng; với Nghệ nhân Ưu tú được Ủy ban nhân dân thành phố phong tặng danh hiệu là 30 triệu đồng; hỗ trợ lần đầu khi Câu lạc bộ được thành lập là 50 triệu đồng/câu lạc bộ; hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm cho các câu lạc bộ tiêu biểu là 20 triệu đồng/câu lạc bộ/năm. Ngoài ra, các nghệ nhân được hỗ trợ trong truyền dạy, biểu diễn. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách cấp thành phố. Hiện nay, thành phố Hà Nội có 18 Nghệ nhân Nhân dân, 113 Nghệ nhân Ưu tú; khoảng 50-60 câu lạc bộ đạt đủ các tiêu chí về Câu lạc bộ tiêu biểu.

Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh 31 dự án đầu tư công

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 vừa thông qua Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Theo đó, thành phố thống nhất thông qua 31 dự án, trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 11 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và 12 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 7 dự án sử dụng ngân sách cấp thành phố và một dự án sử dụng ngân sách cấp huyện. Các dự án ngân sách thành phố thuộc các lĩnh vực giáo dục-đào tạo dạy nghề, dân số, y tế, thông tin; dự án cấp thành phố sử dụng ngân sách cấp huyện thuộc các lĩnh vực giao thông, trụ sở cơ quan nhà nước, đoàn thể.