Từ “vũ khí” tự phê bình, phê bình ở Lâm Thao

Đảng bộ huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) có 32 tổ chức đảng trực thuộc với 6800 đảng viên. Quá trình đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Huyện ủy đã tiến hành tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục. Quá trình này đánh dấu bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát công trình xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi. (Ảnh: PHƯƠNG THANH)
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát công trình xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi. (Ảnh: PHƯƠNG THANH)

Chọn trọng tâm lãnh đạo

Đảng bộ huyện Lâm Thao có truyền thống đoàn kết, thống nhất cao; trong công tác lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiều năm đạt thành tích nổi bật. Huyện về đích nông thôn mới ngay từ năm 2015, sớm nhất tỉnh. Các mặt công tác khác như y tế, giáo dục… cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu.

Thực tế qua công tác kiểm tra, giám sát và góp ý xây dựng của nhân dân, gần đây Huyện ủy Lâm Thao nhận thấy trong một số cấp ủy, đơn vị xuất hiện tư tưởng trì trệ, thiếu tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân triển khai các nghị quyết của Đảng.

Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở có biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, suy thoái về đạo đức, lối sống. Những tư tưởng, hành vi này làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng, mất niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của huyện. Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới chậm được triển khai; một số lĩnh vực mất vị trí dẫn đầu tỉnh…

Nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, Huyện ủy Lâm Thao triển khai công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác cán bộ. Tháng 12/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch về việc điều động, luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức giai đoạn 2022-2025.

Huyện ủy lựa chọn cán bộ trẻ, có triển vọng luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng đồng thời bổ sung nguồn lực cho cơ sở. Từ đầu năm 2022 đến nay đã có gần 10 cán bộ là trưởng các phòng, ban của huyện luân chuyển xuống giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các xã, thị trấn. Một lãnh đạo chủ chốt trẻ tại cơ sở được luân chuyển lên huyện giữ vị trí trưởng phòng.

Nhằm tạo môi trường làm việc mới, xóa bỏ tư tưởng trì trệ trong đội ngũ cán bộ cơ sở, huyện phân công, điều động hoán đổi vị trí đối với các đồng chí bí thư, chủ tịch của xã và thị trấn. Những vị trí công chức nhạy cảm như tài chính-kế toán, địa chính-nông nghiệp... đều được xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ xã này sang xã khác, đơn vị này sang đơn vị khác.

Bên cạnh đó, Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc và đội ngũ đảng viên. Trong chín tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 36 lượt tổ chức đảng và bốn đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện sáu cuộc kiểm tra khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm đối với hai tổ chức đảng và sáu đảng viên, thực hiện quy trình kỷ luật theo quy định. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng và 15 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật năm đồng chí, trong đó có hai đồng chí là huyện ủy viên.

Tạo chuyển biến từ cơ sở

Công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí đối với đội ngũ cán bộ của Huyện ủy Lâm Thao đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng cơ sở, loại bỏ sức ì, phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bước đầu tạo sức bật mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, rõ nét nhất là trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tại Khu 5, xã Cao Xá, sau hơn một năm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, diện mạo, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, từ nhà văn hóa, khu thể thao với đầy đủ thiết chế, đường giao thông với hệ thống đèn điện chiếu sáng, mương tiêu thoát nước được quy hoạch ngăn nắp, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, không khói bụi... Ngoài năm khu dân cư kiểu mẫu, xã đạt cơ bản 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Thành tích của xã Cao Xá tiếp tục lan tỏa sang xã Vĩnh Lại, sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, hoán đổi vị trí công tác đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Cao Xá sang làm Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lại và ngược lại. Tập thể lãnh đạo xã Vĩnh Lại vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, xã Vĩnh Lại đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bốn khu dân cư được lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận.

Đổi mới trong công tác cán bộ giúp nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị khu dân cư. Sơn Vi là một trong những địa phương đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, có rất nhiều công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập tại các khu dân cư ban giám sát đầu tư cộng đồng, nòng cốt là đại diện hệ thống chính trị khu dân cư và nhân dân tham gia nhằm giám sát các công trình, dự án liên quan đến người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, sáu ban giám sát đầu tư cộng đồng được thành lập, tham gia giám sát các công trình: Xây dựng nhà điều hành ba tầng của Trường THCS Sơn Vi; cải tạo, nâng cấp dãy lớp học ba tầng của Trường tiểu học Sơn Vi; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi; xây dựng nhà bia Văn Chỉ làng Sơn Vi...

Các thành viên ban giám sát đầu tư cộng đồng được phân công thường xuyên có mặt tại công trình để thực hiện giám sát việc thi công đúng với thiết kế, chất lượng nguyên vật liệu, tiến độ thi công... Nhờ đó hầu hết các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành trước thời hạn. Đến nay xã Sơn Vi đạt 16/19 tiêu chí, đạt trên 84% kế hoạch. Bên cạnh đó xã tập trung xây dựng năm khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tháng 8/2022 khu dân cư số 4 đã được UBND huyện công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Không chỉ bứt phá trong xây dựng nông thôn mới, nhiều lĩnh vực khác trên địa bàn cũng có những chuyển động tích cực. Đối với công tác mũi nhọn như giáo dục, Huyện ủy chỉ đạo rà soát, sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo quản lý như: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Chủ tịch UBND huyện quyết định biệt phái hai viên chức quản lý giáo dục đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; quyết định thôi biệt phái và điều động chuyển công tác đến đơn vị khác đối với một viên chức, một công chức tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các nhà trường của địa phương. Tất cả các trường trên địa bàn huyện duy trì đạt chuẩn quốc gia; số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ hai đứng đầu tỉnh.

Tại kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, huyện đứng thứ nhất toàn tỉnh; giáo dục STEM trong các nhà trường được đẩy mạnh, các trường đại diện cho huyện đạt giải cao tại cuộc thi sáng tạo Robotics cấp quốc gia và cấp tỉnh. Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh được quan tâm. Chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Đây là lần đầu Huyện ủy Lâm Thao triển khai công tác luân chuyển, điều động, chuyển vị trí công tác đội ngũ cán bộ một cách đồng bộ, bài bản và quyết liệt. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Hoài Giang, ban đầu còn nhiều ý kiến chưa thống nhất nhưng qua làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các bước, quy trình công khai, minh bạch đã tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên.

Kết quả thực tiễn đã chứng minh những giải pháp được triển khai đang mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ hiệu quả thực tiễn, Huyện ủy Lâm Thao đang triển khai các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác này. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Lâm Thao tạo sức bật mới trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra và phấn đấu đạt danh hiệu đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.