Huyện Hòa Bình (Bạc Liêu)

Tự tin bước vào Xuân mới

Năm 2022, trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức, nhất là do dịch Covid-19 gây ra, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu đáng mừng. Đồng chí TRẦN VĂN ÚT, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có cuộc trao đổi với phóng viên về những kết quả đạt được năm qua và phương hướng trọng tâm năm 2023.
Lãnh đạo chủ chốt huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) thường xuyên xuống cơ sở kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Ảnh: HỒNG ĐÀO
Lãnh đạo chủ chốt huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) thường xuyên xuống cơ sở kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết khái quát những thành tựu huyện Hòa Bình đã đạt được trong năm 2022.

Đồng chí TRẦN VĂN ÚT: Kết thúc năm 2022, trong 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, huyện Hòa Bình đã nỗ lực thực hiện vượt 8 chỉ tiêu, đạt 7 chỉ tiêu… Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.508 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng, đạt hơn 100% kế hoạch; thu ngân sách 55 tỷ đồng, đạt hơn 107% dự toán tỉnh giao, đạt 105,8% chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Sản lượng thủy sản thu được 85.654 tấn, đạt 101% kế hoạch. Huyện đang phấn đấu xây dựng xã Vĩnh Thịnh đạt đô thị loại 5; đồng thời xây dựng xã Vĩnh Bình đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Cũng trong năm 2022, huyện giải quyết việc làm cho 3.602 lao động, đạt 120% kế hoạch; công tác tuyển quân vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Trong năm, huyện đã có 1.057 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,75% (vượt 1,75% so với chỉ tiêu kế hoạch; so với cùng kỳ tăng 3,48%); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,9% (tương đương 542 hộ cận nghèo)...

Phóng viên: Phát huy thành tựu năm 2022, bước sang Xuân Quý Mão 2023, Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình quan tâm chỉ đạo những vấn đề trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí TRẦN VĂN ÚT: Bước sang Xuân mới Quý Mão 2023, Huyện ủy chú trọng chỉ đạo tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, với quyết tâm và cách làm kiên quyết, nhằm tạo sự chuyển biến mới. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển hợp lý, bền vững lĩnh vực công nghiệp (năng lượng sạch, năng lượng tái tạo) với nông nghiệp sạch, công nghệ cao, gắn kết với phát triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ và du lịch; từng bước hình thành các khu vực phát triển chuyên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của người dân…

Đồng thời, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Chúng tôi luôn xác định rõ và có các biện pháp cụ thể, thực hiện thật tốt chủ trương, quan điểm: "Phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt; Xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội". Mặt khác, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh; ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục…

Đặc biệt, bước vào năm mới, Huyện ủy Hòa Bình tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 16) về "Xây dựng huyện Hòa Bình thành đô thị loại IV vào năm 2025 và từng bước trở thành thị xã", xứng đáng là huyện vững mạnh của tỉnh Bạc Liêu…

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!