Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tự soi, tự sửa ở Bắc Kạn

Bắc Kạn là một trong những tỉnh sớm triển khai đợt sinh hoạt chính trị “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, dần trở thành nền nếp, tạo nên hiệu quả tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đảng viên. Tuy nhiên, để tự soi, tự sửa đi vào thực chất, tránh hình thức, đối phó thì vẫn cần nhiều giải pháp triệt để hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn khảo sát dự án tại huyện Ngân Sơn. (Ảnh HOÀNG VŨ)
Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn khảo sát dự án tại huyện Ngân Sơn. (Ảnh HOÀNG VŨ)

Nội dung chính của đợt sinh hoạt chính trị này được Bắc Kạn đặt ra là yêu cầu đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”. Đặc biệt, việc kiểm điểm, tự soi phải gắn với công việc cụ thể, việc nào chưa làm được, vì sao, trách nhiệm đến đâu... phải được chỉ rõ để có giải pháp khắc phục.

Cụ thể trong tự soi, tự sửa

Câu chuyện cụ thể trong kiểm điểm đã được thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh cho tới xã, phường. Tháng 6/2022, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tiến hành tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa. Đây là đợt kiểm điểm thứ hai từ đầu năm 2022 của Ban cán sự đảng, đồng thời vẫn tiếp tục kiểm điểm toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế đã được thẳng thắn chỉ rõ.

Đối với sáu tháng đầu năm 2022, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đánh giá, hạn chế lớn nhất là việc sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra tiêu thụ chậm gây khó khăn cho người sản xuất và triển khai, thực hiện các chương trình, dự án; số vụ vi phạm về phá rừng vẫn còn tăng so với cùng kỳ năm 2021; tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp. Nguyên nhân chủ quan được xác định là do một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quyết liệt, chủ động, đôi khi chưa sâu sát trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng, thẩm quyền.

Đối với từng hạn chế, việc kiểm điểm đã đề ra giải pháp rất cụ thể. Đơn cử, đối với việc chậm tiến độ giải ngân, giải pháp kịp thời được chỉ ra sau kiểm điểm “mạnh tay” hơn là: Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công…, nhất là các dự án lớn của tỉnh; chủ động, tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để kịp thời đề xuất tháo gỡ. Điều chuyển vốn từ các dự án thừa vốn, hết nhiệm vụ chi, các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, tổ chức và người đứng đầu năm 2022, là căn cứ để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, thông qua đợt sinh hoạt chính trị “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” nhiều việc khó, bất cập kéo dài liên quan đến nhiều đơn vị, địa phương đã được Bắc Kạn xử lý cơ bản. Đơn cử, tỉnh đã xử lý dứt điểm Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn vùng sạt lở lũ quét huyện Pác Nặm đang xây dựng dở dang nhưng chưa bố trí đủ vốn đầu tư. Hiện nay dự án đã được giao đủ vốn để thanh toán cho các khoản chi phí theo giá trị quyết toán. Việc chậm thu hồi tiền tạm ứng vượt giá trị quyết toán đã được khắc phục, không còn tồn tại lớn. Số nợ còn phải thu sau quyết toán đã giảm từ hơn 26 tỷ đồng xuống còn hơn 6 tỷ đồng; số đã nộp trả ngân sách nhà nước là hơn 19 tỷ đồng, đạt hơn 75,4%... Những hạn chế, bất cập mới phát sinh chưa được xử lý dứt điểm cũng được chỉ ra, như: một số khoản nợ phải thu sau quyết toán khó đòi phải chuyển sang cơ quan điều tra; còn ba doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, Công ty cổ phần SAHABAK, Công ty cổ phần Ngọc Sơn Bắc Kạn) chậm nộp tiền thuê đất hơn 3,6 tỷ đồng...

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Kạn, qua tiến hành “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, hầu hết các đồng chí trong diện kiểm điểm đã báo cáo tự giác, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm vi phạm của mình trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, cơ quan, đơn vị gắn với những hạn chế, yếu kém của tập thể, nhất là đối với người đứng đầu. Từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những sai phạm, hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khắc phục hạn chế

Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tránh hình thức, đối phó trong sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”. Thậm chí kể cả những cán bộ lãnh đạo, quản lý đã chuyển công tác cũng phải kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận trách nhiệm đối với thiếu sót, hạn chế trong thời gian ở vị trí công tác cũ. Gắn kiểm điểm với Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu đối với tập thể trong kế hoạch làm theo Bác phải có ít nhất ba nội dung cam kết, gồm: tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tham gia giúp đỡ cơ sở xây dựng nông thôn mới.

Đối với cá nhân, phải xác định, cam kết ít nhất ba việc, gồm: nâng cao chất lượng, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục những yếu kém, hạn chế đã được chỉ ra; trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, xã hội. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên được thực hiện đa chiều, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả kiểm điểm. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số cơ quan, đơn vị có những vấn đề phức tạp, nổi cộm trong quản lý, điều hành, chậm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số báo cáo kiểm điểm của các đơn vị, địa phương chưa đánh giá đầy đủ, sâu sắc những vấn đề xoay quanh nội dung được gợi ý kiểm điểm; chưa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đối với những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý. Nhiều ý kiến phát biểu tại hội nghị kiểm điểm chưa phân tích thấu đáo nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, chưa tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu được giao phụ trách đối với những hạn chế, khuyết điểm. Nhiều đơn vị đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm còn chung chung, chưa cụ thể, chưa đủ mạnh…

Khắc phục vấn đề này, thời gian tới Bắc Kạn sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội để góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hiện tại, các Đảng bộ trong tỉnh đang khẩn trương sơ kết, đánh giá ba năm thực hiện đợt sinh hoạt để “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, từ đó đề ra giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.