Trung ương Đoàn, tỉnh Sơn La triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 31-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ là thường trực, trưởng ban tuyên giáo các tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc; lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào, đơn vị sự nghiệp T.Ư Đoàn...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng; những vấn đề tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên cần quan tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, triển khai Chương trình hành động gồm tám chỉ tiêu và năm chương trình, cùng một số đề án nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên tham gia thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

* Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu tổng quát được tỉnh đề ra là, phấn đấu sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía bắc; có tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 10%; đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 2.000 USD/người; thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng,…

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh xác định rõ các giải pháp lớn về phát triển kinh tế, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh cây có lợi thế cạnh tranh cao. Tiếp tục ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào vùng dự án di dân thủy điện Sơn La, Hòa Bình, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các nhóm giải pháp về văn hóa - xã hội, công tác xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng,...

* Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân: Sáng 31-5, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại T.Ư khai mạc hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho các cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở trung ương. Trong hai ngày làm việc, Hội nghị nghe các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng; tập trung phân tích sâu những điểm mới về đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại.

Các đại biểu được cung cấp những kiến thức, thông tin cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, như vai trò, phương châm, nội dung của công tác đối ngoại nhân dân; tình hình quốc tế và khu vực; cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); một số vấn đề về dân chủ, nhân quyền,…