Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Bình Dương

NDO -

Chiều 6/6, tại Bình Dương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 6 tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chủ trì. 

Tại hội nghị, đoàn đã triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW; Quyết định 19-QĐ/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; thông báo lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra số 6 với các đơn vị tại tỉnh Bình Dương. 

Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Bình Dương -0
Quang cảnh hội nghị. 

Báo cáo tóm tắt về công tác trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, đã quan tâm quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo tại các hội nghị về phòng, chống tham nhũng, các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan được quan tâm thực hiện, hầu hết các cơ quan đã ký kết phối hợp công tác, trong đó có nội dung phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Những vấn đề này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm và thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó nhận được sự ủng hộ, đồng tình của dư luận cũng như nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, từng cán bộ, công chức tự soi xét lại bản thân để phấn đấu và hoàn thiện hơn. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, đến nay công tác báo cáo phục vụ đoàn được chuẩn bị một cách nghiêm túc, đầy đủ. Với những ý kiến chưa rõ mà đoàn góp ý, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan chuẩn bị cụ thể hơn để phục vụ đoàn một cách tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu đề cương đề ra, tạo mọi điều kiện để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường cho rằng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã thống nhất cao và quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp của việc kiểm tra và ghi nhận sự chuẩn bị báo cáo nghiêm túc, bám sát hướng dẫn của tỉnh Bình Dương về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 

Những vấn đề mà các thành viên góp ý, đề nghị Ban Thường vụ, các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, làm rõ những ý kiến chưa rõ; đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc việc thực hiện theo kế hoạch, quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Bình Dương -0
Đồng chí Lương Cường chủ trì hội nghị.

Đại tướng Lương Cường cũng đề nghị các thành viên đoàn kiểm tra bám sát nội dung, đề cương kiểm tra; tập trung nghiên cứu các báo cáo của Tỉnh ủy, hồ sơ tài liệu, đối chiếu với các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị xem xét về hồ sơ… để từ đó đưa ra nội dung nhận xét khách quan, trung thực. 

Trong quá trình làm việc, các thành viên trong đoàn và các cơ quan tỉnh Bình Dương chấp hành nghiêm việc kiểm tra và phối hợp cho tốt, bảo đảm tính nghiêm minh và công khai, minh bạch, đúng mục đích theo kế hoạch, quyết định kiểm tra.