Triển khai 15 nhóm nội dung hợp tác với các địa phương

Năm 2022, việc hợp tác giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trong nước sẽ gồm 15 nhóm nội dung (nhiều hơn tám nội dung so năm 2021).

0:00 / 0:00
0:00

Trong đó tập trung vào các lĩnh vực xúc tiến đầu tư; thương mại; du lịch; nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao; giáo dục và đào tạo; y tế; thông tin và truyền thông; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; xây dựng, quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; công nghệ thông tin và chuyển đổi số; giao thông vận tải; hỗ trợ việc làm, bảo đảm an sinh xã hội giữa các địa phương; tư pháp, xây dựng đánh giá chính sách phục vụ Luật Thủ đô (sửa đổi).

Năm 2021, chương trình hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong nước đã triển khai bảy nhóm nội dung. Hà Nội hỗ trợ 144 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ kết nối tiêu thụ hơn 300 nghìn tấn sản phẩm hàng hóa cho các tỉnh, thành phố...

Góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn người

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội, trong sáu tháng đầu năm 2022, chi nhánh giải ngân cho hơn 79 nghìn lượt khách hàng vay vốn, trong đó tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng như cho vay giải quyết việc làm gần 57.200 lượt khách hàng, góp phần thu hút hơn 62.900 lao động; cho vay gần 21.000 lượt hộ, hỗ trợ cải tạo và xây mới hơn 42.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; cho vay 105 lượt người sử dụng lao động để trả lương phục hồi sản xuất cho 38.905 lượt lao động. Doanh số thu nợ đạt 2.696 tỷ đồng, bằng 73% doanh số cho vay.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/6 vừa qua đạt 12.773 tỷ đồng với gần 255 nghìn khách hàng đang vay vốn, tăng 986 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,4%.