Trên những con đường mới

LTS - Cho dù những niềm hy vọng an lành vẫn đang được nhen lên từng ngày nhờ các thành tựu y học, thì xã hội loài người vẫn bắt buộc phải tự làm mới cũng như tự nâng tầm chính mình trên mọi lĩnh vực, với một gia tốc ngày càng lớn. Tuy nhiên, đầu tiên và cuối cùng, sự cân bằng chiến lược và các mối liên hệ hợp tác đa chiều trên bản đồ địa chính trị quốc tế luôn là nền tảng chủ chốt để gắn kết nhân loại.

Văn phòng ảo sẽ là công cụ hỗ trợ mọi người trong tương lai. Ảnh: UploadVR
Văn phòng ảo sẽ là công cụ hỗ trợ mọi người trong tương lai. Ảnh: UploadVR

Vì thế giới cần những cái bắt tay

- Báo chí hiện đại - thực thể nhiều vai

Công nghệ ứng dụng năm 2022: "Tăng tốc" cho từng bản thể