Tin mới nhận

Thứ Hai, 30-08-2021, 22:00

Tiếp nhận, giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri

Trước và sau kỳ họp lần thứ 18, khóa 15 (nhiệm kỳ 2016 - 2021), HĐND thành phố Hà Nội nhận được 328 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung các lĩnh vực về cơ chế - chính sách, kinh tế - văn hóa, đô thị - đất đai - giải phóng mặt bằng… 

Ngay sau khi tiếp nhận các kiến nghị, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết đạt những kết quả tích cực và có hướng xử lý trong thời gian tới. Dự kiến, ngay khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư được khống chế, kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa 16 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) sẽ được tổ chức. Những kiến nghị của cử tri, phương án giải quyết của UBND thành phố thời gian qua dự kiến là một trong những nội dung trong chương trình kỳ họp.

Tám tháng, có 16.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo thông tin từ Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 8, trên địa bàn TP Hà Nội có 1.293 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm 33%. Thành phố đã thực hiện thủ tục giải thể cho 244 doanh nghiệp, giảm 1%; 833 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9%; 819 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2020. Tính từ đầu năm 2021 đến hết tháng 8, Hà Nội có 16.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 224,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 9.300 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19% nhưng cũng có 7.400 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2020.