Thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác tổ chức đại hội

Thứ Sáu, 22-05-2020, 00:29

Từ nay đến ngày 19-6, 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Mỗi đoàn kiểm tra từ một đến bốn đơn vị; kiểm tra tất cả 50 cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; làm rõ tình hình, kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội và kết quả, phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy. Sau khi kiểm tra, các đoàn sẽ báo cáo để Ban Thường vụ Thành ủy ra kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị, làm căn cứ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các hồ sơ, thủ tục thu hút đầu tư nước ngoài

Căn cứ tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài quý I, kế hoạch thực hiện năm 2020 và một số giải pháp đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND thành phố ban hành Văn bản số 1759/UBND-ĐT chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai và bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20-8-2019 về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố để có kế hoạch, hành động cụ thể, nhất là trong thời gian tới tình hình kinh tế khó khăn, tăng trưởng giảm sút do tác động của dịch. Thời gian qua, công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố xảy ra một số hạn chế về thủ tục đầu tư, thời gian xử lý hồ sơ đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Để khắc phục những hạn chế trên và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trong việc giải quyết thủ tục các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, UBND thành phố yêu cầu: đối với các dự án có sử dụng đất, cho phép nhà đầu tư được nộp hồ sơ vào tổ công tác theo Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 1-6-2017 của UBND thành phố. Quá trình thẩm định hồ sơ, yêu cầu giám đốc các sở, ngành nghiêm túc dự họp theo đúng thành phần, ký biên bản tại cuộc họp và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chuẩn bị các đề án, nội dung công việc.

Phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 50 tỷ đồng

Năm 2020, MTTQ thành phố Hà Nội phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo ở cả ba cấp đạt 50 tỷ đồng, hỗ trợ hoàn thành xây mới 90 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tám huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thường Tín, Ứng Hòa. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo cấp thành phố hỗ trợ mỗi nhà 30 triệu đồng, một máy lọc nước. Lễ khánh thành, bàn giao 90 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo sẽ được tổ chức trong tháng 11, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Chuẩn bị công tác tuyển sinh đầu cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị tiếp tục phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021. Các địa phương phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tổ chức điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn một cách chính xác, là cơ sở để phân tuyến tuyển sinh bảo đảm khoa học, sát với thực tế, tránh để lãng phí cơ sở vật chất và đội ngũ. Các đơn vị trong công tác tuyển sinh phải bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường, kiểm soát chặt chẽ nhằm sắp xếp số học sinh/lớp đúng quy định, cấp tiểu học không quá 35 học sinh/lớp, cấp THCS không quá 45 học sinh/lớp... Các phòng giáo dục và đào tạo phải công khai kế hoạch tuyển sinh trước thời điểm tuyển sinh ít nhất 15 ngày. Kế hoạch tuyển sinh phải được công khai trước thời điểm tuyển sinh ít nhất 15 ngày, bảo đảm “5 rõ”: Rõ chỉ tiêu, rõ thời gian, rõ phương thức, rõ trách nhiệm, rõ tuyến tuyển sinh. Để đăng ký xét tuyển vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021, phụ huynh học sinh lựa chọn một trong hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại trường. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 đến hết ngày 9-8, tùy theo cấp học; thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 đến hết ngày 15-8.