Đến năm 2025, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa

Thứ Năm, 25-11-2021, 21:14

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước TP Hà Nội.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; chuẩn bị điều kiện thực hiện số hóa; rà soát, mở rộng hệ thống "một cửa" điện tử của thành phố, đáp ứng yêu cầu lưu trữ, tra cứu, khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đã được số hóa và việc số hóa trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt ít nhất tương ứng 30%, 30% và 25% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, cấp huyện và cấp xã. Năm 2023-2025, tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết thành công mỗi năm tăng ít nhất thêm 25% đối với mỗi cấp hành chính, bảo đảm đạt tỷ lệ 100% trước năm 2025.

Thu 110 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử

Theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, từ đầu năm đến tháng 11-2021, đơn vị đã thu 110 tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động thương mại điện tử. Trong đó, 465 cá nhân có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài (Google, Facebook, Apple…) kê khai và nộp 56,1 tỷ đồng tiền thuế, trong đó một cá nhân kê khai, nộp 11 tỷ đồng (gồm hơn 4 tỷ đồng tiền chậm nộp). Với cá nhân, hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến, Cục Thuế Hà Nội đã rà soát, xác minh 3.388 cơ sở có doanh thu hơn 100 triệu đồng/năm thuộc đối tượng quản lý thuế. Cơ quan thuế đã đưa vào quản lý 1.332 người nộp thuế bán hàng trực tuyến, đôn đốc nộp 12,1 tỷ đồng.

Xử lý các đơn vị vận tải không lắp camera cho phương tiện

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa có văn bản đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô trên địa bàn thành phố về việc thực hiện quy định lắp camera trên phương tiện, quy định tại Nghị định số 10/2020/NÐ-CP của Chính phủ. Lãnh đạo Sở giao Phòng Quản lý vận tải tăng cường tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô-tô. Ðề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố, đề xuất tạm dừng giải quyết các thủ tục hành chính đối với các đơn vị vận tải không nghiêm túc thực hiện các quy định. Thanh tra Sở sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các phương tiện, đơn vị vi phạm.