Tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển

Thứ Sáu, 24-07-2020, 02:12
Quận Cầu Giấy đang trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - hành chính khang trang, hiện đại của Thủ đô. Ảnh: Thành Long

Với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã nỗ lực hoàn thành toàn bộ 14 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, là tiền đề vững chắc để Cầu Giấy phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.
 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, quận Cầu Giấy đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xây dựng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại tăng bình quân gần 14,5%/năm; ngành công nghiệp, xây dựng tăng hơn 11%/năm. Trên địa bàn quận có gần 20 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động và số lượng doanh nghiệp tiếp tục tăng đều hằng năm. Trong 5 năm qua, Cầu Giấy đã huy động 43.825 tỷ đồng đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội; kết nối khu dân cư cũ với các khu đô thị mới, tạo nên diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại… Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển. Đáng chú ý, trong lĩnh vực cải cách hành chính, năm 2016, Cầu Giấy xếp thứ 18 trong số 30 quận, huyện, thị xã của thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, thì đến năm 2019 quận đã vươn lên xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng.
 
 Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận ủy Cầu Giấy đã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Hoạt động của HĐND các cấp luôn được đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng cao. Hoạt động chất vấn, tái chất vấn, giám sát chuyên đề và phiên giải trình giữa hai kỳ họp đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động của HĐND quận. Công tác giám sát chuyên đề được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Thường trực, các ban HĐND quận đã tổ chức 35 cuộc khảo sát, giám sát, tái giám sát, chất lượng những báo cáo thẩm tra trước kỳ họp được nâng cao và có tính phản biện. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.
 
 Theo Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, trong nhiệm kỳ tới, quận xác định các nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện để đưa quận ngày càng phát triển. Quận tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị; nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị, phát triển và nâng cao hạ tầng xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại.
 
 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ sáu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà Đảng bộ quận đạt được trong 5 năm qua. Những hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội cần được tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận, lựa chọn đúng các giải pháp để khắc phục, tạo bước đột phá, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận cần tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. Thu hút đầu tư phát triển; ưu tiên các ngành, lĩnh vực có trình độ, chất lượng và mức tăng trưởng cao, nhất là những lĩnh vực là thế mạnh của quận. Tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. Cùng với đó, quận Cầu Giấy cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và Đại hội XIII của Đảng.
 
 

Đắc Sơn