Thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động

Thứ Hai, 10-01-2022, 21:13
Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa tám cụm thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Ngay trong tuần làm việc đầu tiên của năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn Thủ đô. Với mốc thời gian và tiêu chí cụ thể, các cấp công đoàn và người lao động Thủ đô phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất.

Năm nay, phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động thành phố được chia theo hai đợt. Đợt một từ ngày 1/1 đến 30/6 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đợt hai từ ngày 1/7  đến hết năm 2022 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Trong đó, nòng cốt là các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”, “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”…

Phấn đấu có ít nhất 100 nghìn sáng kiến

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô khối doanh nghiệp phấn đấu trong năm 2022 và 2023 đóng góp ít nhất 100 nghìn sáng kiến. Tập trung vào công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn. Qua đó góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, công đoàn tập trung vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, sớm đẩy lùi dịch Covid-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2022. Bên cạnh đó, tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công tác; tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu năm 2022, ít nhất 15% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó có ít nhất 70% sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết: Các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Đồng thời thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, trước mắt tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Tạo sức lan tỏa từ các phong trào thi đua

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, có những lúc hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng, song toàn thành phố vẫn có 60.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở, 3.655 công nhân lao động được công nhận Công nhân giỏi cấp trên cơ sở. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã lựa chọn, quyết định trao Bằng công nhận đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô tặng 100 công nhân lao động.

Đáng chú ý, toàn thành phố đã có 63.973 sáng kiến, sáng tạo được công nhận ở cấp cơ sở, 4.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ 525 sáng kiến và đề tài khoa học các cấp, Hội đồng sáng kiến Liên đoàn Lao động thành phố đã xét chọn và công nhận 50 “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2021 tiêu biểu và trao Bằng khen tặng 50 cá nhân có thành tích trong phong trào “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2021.

Vinh dự nhận danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021, anh Lưu Trường Thành (Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam) cho biết, nhiều sáng kiến, sáng tạo của người lao động tại công ty đã được áp dụng vào các dây chuyền sản xuất, có giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp và đã có những đề tài cải tiến được ghi nhận trên toàn hệ thống. Đây chính là nguồn động viên to lớn để người lao động duy trì, phát huy hoạt động cải tiến và đưa ra nhiều sáng kiến, sáng tạo trong quá trình làm việc, góp phần phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và tăng thu nhập cho bản thân.

Những năm qua, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” và phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động đã tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực. Đây cũng chính là động lực để bước sang năm mới 2022, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô quyết tâm thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng hiệu quả cao nhất, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

An Trân