Phát huy lợi thế, xây dựng quận Tây Hồ thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô

Thứ Năm, 06-08-2020, 21:12
Khách tham quan khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã vững vàng vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ năm, tạo bước chuyển biến tích cực, toàn diện. Đại hội Đảng bộ quận lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025, vừa được tổ chức thành công, xác định năm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị, xây dựng phát triển quận theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.

Đạt kết quả toàn diện

Nhằm phát huy lợi thế của địa bàn gồm tám phường nằm bên hồ Tây và vùng phụ cận, nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Tây Hồ đã xây dựng và triển khai Chương trình số 02-CTr/QUTH về phát triển kinh tế, quản lý, khai thác hiệu quả hồ Tây và các vùng phụ cận, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, khai thác tiềm năng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị cảnh quan hồ Tây, đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Quận đã rà soát, rút ngắn 86 thủ tục hành chính (TTHC) cấp quận, rút ngắn 51 TTHC cấp phường, công khai quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi tới giao dịch. Nhờ đó, 5 năm qua, kinh tế của quận duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 14%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 5 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 1.186 doanh nghiệp so với nhiệm kỳ trước. Công tác thu - chi ngân sách đạt kết quả tốt. 5 năm qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 15.554 tỷ đồng, tăng 3,6 lần so với nhiệm kỳ trước, tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 13,26%/năm, tổng chi ngân sách đạt 4.995 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay, quận đã bảo đảm tự cân đối ngân sách chi thường xuyên.

Tây Hồ là quận đi đầu thành phố trong xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng phường văn hóa, đến nay quận có năm phường đạt tiêu chuẩn phường văn hóa, trong đó hai phường Quảng An và Nhật Tân tiếp tục được công nhận là phường đạt văn minh đô thị. Đến năm 2018, quận không còn hộ nghèo, về đích trước hai năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ năm. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo của quận có bước phát triển toàn diện, đồng bộ. Hiện nay, trên địa bàn Tây Hồ có 23 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92%, là quận nằm trong tốp đầu của thành phố về chỉ tiêu này. Cùng với đó, quận đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị. Triển khai có kết quả Đề án “Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2018-2020”  gắn với thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; diện mạo đô thị của quận có nhiều chuyển biến tích cực. Sau sự cố môi trường nước hồ Tây xảy ra vào năm 2016, Quận ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/QUTH về tăng cường công tác bảo vệ môi trường hồ Tây; triển khai thực hiện các biện pháp thiết thực bảo vệ lá phổi xanh của thành phố. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quận thực hiện nghiêm túc, sáng tạo. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quận chú trọng, kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, gắn với vị trí quy hoạch và theo chức danh của cán bộ. Trong nhiệm kỳ qua, quận đã tổ chức 238 lớp bồi dưỡng kiến thức, đào tạo kỹ năng cho hơn 30 nghìn lượt cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cũng như năng lực quản lý, điều hành; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên rõ rệt.

Tập trung tạo chuyển biến mới và rõ nét trên hai khâu đột phá

Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức từ ngày 4 đến 5-8 đã thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; hiệu quả quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị; tiếp tục phát triển kinh tế bền vững, xây dựng đô thị sạch, đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô. Để thực hiện mục tiêu này, quận đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, quận cần chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Với những lợi thế đặc thù của quận, trong những năm tới, Tây Hồ cần hợp tác đầu tư để bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của hồ Tây và 71 di tích lịch sử trên địa bàn, phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ du lịch - văn hóa, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết lao động tại chỗ; quảng bá hình ảnh Thủ đô với cảnh quan đẹp của Hồ Tây. Đồng thời chủ động triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, khu dân cư mới, quản lý phát triển các phường ngoài đê theo quy hoạch, tạo cho quận diện mạo vừa cổ kính, vừa văn minh, hiện đại, nhưng vẫn có bản sắc riêng.

Để tạo chuyển biến mới và rõ nét trên hai khâu đột phá, quận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Xây dựng và phát triển đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”. Bên cạnh đó, quận cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ sáu.

VIỆT ANH