Hà Nội công khai hơn 2.000 đơn vị nợ đọng thuế

Thứ Năm, 13-05-2021, 16:35
Cục Thuế Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai 2.026 đơn vị còn nợ thuế, phí và tiền chậm nộp liên quan; nghĩa vụ tài chính về đất với tổng số tiền hơn 6.387 tỷ đồng.

Đây là các trường hợp Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai nợ thuế năm 2020, qua rà soát đến thời điểm hiện tại vẫn còn nợ thuế. Việc thực hiện công khai các đơn vị nợ thuế được đăng tải trên trang web của Cục Thuế TP Hà Nội. Riêng đối với người nộp thuế có số tiền nợ thuế, nợ có khả năng thu hơn 5 tỷ đồng sẽ thực hiện đăng công khai tại trang web của Tổng cục Thuế.

Trong đó, có 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ có khả năng thu (gần 5.749 tỷ đồng) và 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu (hơn 638 tỷ đồng). Một số đơn vị có nợ khó thu như Tổng Công ty Locogi; Công ty CP sản xuất và thương mại Đại Thanh; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà... Trong danh sách người nộp thuế nợ tiền sử dụng đất có nhiều đơn vị như Công ty CP Quốc tế CT Việt Nam còn nợ gần 150 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà nợ gần 143 tỷ đồng; Công ty TNHH Đá quý Thế giới nợ hơn 142 tỷ đồng...

Theo Cục Thuế Hà Nội, công tác quản lý nợ trong những năm qua đã được Cục Thuế triển khai rất quyết liệt theo đúng quy định, quy trình trên cơ sở phân loại đối tượng nộp thuế để áp dụng các biện pháp đôn đốc, quản lý nợ phù hợp.

Bên cạnh việc đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, Cục Thuế Hà Nội cũng tích cực phối hợp các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nộp dần nợ thuế; đồng thời, tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ người nộp thuế.

Với các doanh nghiệp, người nộp thuế gặp khó khăn về hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh, Cục Thuế đã triển khai kịp thời các chính sách giãn, giảm, gia hạn nộp thuế, khoanh nợ, xóa nợ theo quy định.

Đối với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

NGUYÊN TRANG