Khai thông tiến độ cải tạo chung cư cũ

Thứ Năm, 06-01-2022, 19:50

Để hiện thực hóa Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 329/KH-UBND nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đây là bước tiến quan trọng để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Theo kế hoạch mới, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch được phân theo bốn giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1, dự kiến đến cuối năm 2022, có chín khu chung cư cũ hoàn thành lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại, gồm các khu chung cư: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh (quận Ba Đình), Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng (quận Đống Đa), Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân).

Về giải pháp nghiên cứu quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ phân làm ba mô hình cấp độ. Đối với khu chung cư cũ có quy mô hơn 2 ha sẽ lập đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500, trong đó nghiên cứu đề xuất chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tăng tối đa tầng cao và hệ số sử dụng đất, bảo đảm cân đối tổng thể toàn khu đáp ứng quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế cho phép.

Trên cơ sở quy mô diện tích đất, mặt bằng hiện trạng của từng khu chung cư cũ có thể nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng cuốn chiếu, hoán đổi bố trí các công trình nhà ở tái định cư cao tầng và hạ tầng xã hội vào các quỹ đất trống trong lõi khu, giải phóng các quỹ đất chung quanh bên ngoài khu để phát triển công trình kinh doanh thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại (với khu vực được bổ sung dân số), tăng quy mô tầng hầm liên thông để xe và khai thác dịch vụ thương mại, tăng tính khả thi đầu tư dự án. Cùng với đó, thành phố cũng đề ra những nhiệm vụ rất cụ thể với ba giai đoạn còn lại cho các đơn vị chức năng cũng như mục tiêu quy hoạch đặt ra.

Nhiều chuyên gia đánh giá, mục tiêu của Kế hoạch 329 góp phần khai thông bế tắc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố hiện nay. Việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết có tính chất cải tạo tái thiết đô thị, chỉnh trang đô thị và thực hiện tổng thể cho toàn khu chung cư cũ, nhóm chung cư cũ, tập hợp chung cư cũ độc lập trên địa bàn, khu vực, góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại; đồng thời cải thiện, nâng cao chất lượng sống của người dân... Tuy nhiên, để việc triển khai thuận lợi cần phải có quyết tâm chính trị rất lớn và đặc biệt cần có hướng tiếp cận phù hợp bằng quy hoạch đô thị hợp lý, kết hợp với các chính sách hỗ trợ đồng bộ nhằm tạo ra một môi trường sống tích cực và lành mạnh cho người dân.

NGUYÊN ĐÀO