Thu “một thể”

Thứ Hai, 03-06-2019, 20:31

Thấy đoàn cán bộ tổ dân phố đến nhà, ông Toán đon đả chào: Chắc các bác đến thu quỹ ủng hộ phải không. Gia đình tôi luôn ủng hộ nhiệt tình.

Ông Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận phấn khởi đáp: Nhờ có các bác cho nên năm nào tổ ta cũng thu vượt dự toán. Số tiền này chủ yếu dành giúp đỡ những người khó khăn, làm công tác đền ơn đáp nghĩa. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi định đổi mới. Các quỹ từ đầu năm đến giờ thì đóng rồi. Từ giờ đến cuối năm, còn phải thu các Quỹ: Vì người nghèo, Vì biển đảo quê hương, Đền ơn đáp nghĩa..., chúng tôi định thu một thể luôn bác ạ.

Ông Toán hỏi lại: Thu một thể là thế nào vậy các bác?

Ông Bình đáp: Đằng nào cũng là đóng góp, mà đi lại nhiều lần phiền các bác, cho nên cán bộ tổ dân phố bàn bạc là thu một lần cho gọn. Năm sau cũng thế, thu luôn một lần vào đầu năm tất cả các quỹ.

Vậy các bác định thu các quỹ từ giờ đến hết năm là bao nhiêu ạ? - ông Toán băn khoăn.

Ông Bình đề xuất: Chúng tôi dự kiến mỗi hộ ít nhất 150 nghìn đồng. Bác thấy được chứ? Tổ ta phần lớn gia đình kinh tế khá giả cả.

Ông Toán nghe vậy bèn trả lời: Có khi các bác phải xem lại đi ạ. Đành rằng rồi mỗi gia đình cũng sẽ đóng góp nhưng mỗi quỹ, mỗi cuộc vận động lại có ý nghĩa riêng. Tôi nghĩ, gây dựng quỹ là bắt đầu từ tấm lòng mỗi người. Người dân phải hiểu ý nghĩa của từng loại tiền đóng góp thì quỹ mới thật sự ý nghĩa. Với lại, tiền ủng hộ bao nhiêu là tùy tâm. Người có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít. Các bác nên khuyến khích, chứ không nên ấn định như thế.

Mấy vị cán bộ đoàn thể thì thầm với nhau. Ông Bình cho biết: Bác góp ý thế chúng tôi xin rút kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ bàn bạc lại. Còn giờ thì xin bác ủng hộ cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Ý nghĩa thì chắc bác biết rồi...

Ông Toán tươi cười bảo: Vâng. Gia đình tôi nào có chối từ bao giờ. Cái chính là cách thu bác ạ.

TÚ UYÊN