Vững tin ở hàng Việt Nam

Thứ Năm, 04-11-2021, 20:21

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Hà Nội vừa công bố kết quả Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2021.

Bước sang năm thứ 12 tổ chức, chương trình tiếp tục thu hút được sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng với 213 bộ hồ sơ xét chọn được gửi về. Số doanh nghiệp đáp ứng đủ tiêu chí tham gia theo quy chế tăng 45,6%. Số lượng sản phẩm, dịch vụ tăng 43,4% so với năm 2020. Chỉ trong ba tuần triển khai, chương trình đã nhận 131.775 lượt bình chọn online và 119.389 lượt bình chọn trực tiếp tại các khu dân cư, trung tâm thương mại... Số lượng bình chọn tăng cao so với năm 2020, trong đó, lượng bình chọn trực tuyến đã tăng 158,8%.

Kết quả, đã có 213 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ được Ban Chỉ đạo công nhận đạt Top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Mặc dù chịu tác động lớn của dịch Covid-19, Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" TP Hà Nội năm 2021 vẫn được thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần động viên, khuyến khích doanh nghiệp khôi phục, phát triển kinh tế. Thông qua chương trình, thành phố tiếp tục phát hiện, bổ sung thêm nhiều thương hiệu hàng Việt Nam có chất lượng.

Tuy nhiên, nếu so số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình với tổng số hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thì quy mô của chương trình vẫn còn rất khiêm tốn. Danh sách đăng ký xét chọn gặp lại nhiều "cái tên" cũ, khá quen thuộc, chưa thu hút được các nhân tố mới. Cũng chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình bình chọn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Sau chương trình chưa có đánh giá, khảo sát nào về kết quả tăng trưởng của sản phẩm được bình chọn. Công tác tuyên truyền, quảng bá tới người tiêu dùng còn nhiều hạn chế.

Do đó, Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" TP Hà Nội các năm tới cần tiếp tục đổi mới để phát huy được vai trò của mình. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TP Hà Nội cần tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tôn vinh hàng Việt chất lượng cao, các sản phẩm, dịch vụ được bình chọn...

GIA MINH