Tiếp tục cải cách hành chính để khơi thông nguồn lực

Thứ Năm, 16-06-2022, 20:03

Một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 được TP Hà Nội xác định là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. Dù đã có nhiều cố gắng, song dư địa trong công tác cải cách hành chính của thành phố còn rất lớn và còn nhiều việc cần phải làm.

Năm 2021, điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Hà Nội đạt 88.54 điểm, xếp thứ 10 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Song, so với năm trước, thứ tự Chỉ số Cải cách hành chính của thành phố đã bị giảm hai bậc (từ xếp thứ tám xuống thứ mười), trong đó có ba nội dung bị giảm. 

Tương tự, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (chỉ số SIPAS), năm 2021, thành phố Hà Nội đạt 87,11%, dù tăng ba bậc so với năm 2020, nhưng mới chỉ xếp thứ 30 trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đáng lưu ý, một số tiêu chí về thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị bị giảm điểm so với năm 2020 và khoảng cách giữa Chỉ số SIPAS của  Hà Nội với tỉnh có xếp thứ nhất còn cao (chênh 6,96%).

Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, TP Hà Nội sẽ sớm triển khai mô hình một cửa hiện đại ở các cấp, đa dạng kênh thông tin tiếp nhận xử lý, giải quyết và phản hồi kết quả đối với các phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính. Đặc biệt, thành phố sẽ sớm hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, đề án thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực đất đai.

Một trong những mục tiêu ưu tiên của TP Hà Nội trong cải cách hành chính thời gian tới là chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, thiết kế lại tận gốc quy trình nghiệp vụ (giải quyết, thực hiện) dựa trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Đây là  nhiệm vụ quan trọng, giúp thành phố đi trước một bước nhằm hoàn thành mục tiêu đưa danh mục gồm 928 thủ tục hành chính đã được phê duyệt để tái cấu trúc xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. 

Quá trình số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để quản lý dữ liệu điện tử, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước cũng sẽ được tăng cường nhằm sử dụng dữ liệu điện tử thay thế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước và tăng cường tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ  tiếp tục rà soát  lại các điểm, các tiêu chí còn thấp; liên thông thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tài nguyên và môi trường; tư pháp và thuế trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu và cá nhân được giao nhiệm vụ.

AN TRÂN