Tăng cường hiệu quả hoạt động các khu đô thị

Thứ Năm, 25-11-2021, 21:20

Hà Nội là địa phương sớm hình thành, phát triển các khu đô thị. Ðáng chú ý, giai đoạn từ sau khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô đến nay, Hà Nội đã phát triển được hơn 350 khu đô thị với quy mô khoảng 2.500 ha, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tạo lập diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhiều chủ đầu tư dự án khu đô thị thực hiện tốt công tác quản lý, đầu tư, bảo đảm đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bố trí quỹ đất cây xanh, mặt nước, không gian công cộng chiếm tỷ lệ lớn trong quỹ đất xây dựng, tạo không gian sống chất lượng cho người dân…

Tuy nhiên, nhiều khu đô thị đầu tư kéo dài, chậm hoàn thành, chậm bàn giao hoặc bàn giao không đồng bộ cho chính quyền địa phương quản lý. Việc tổ chức cung ứng các dịch vụ đô thị cho cư dân trong một số khu đô thị như điện sinh hoạt, nước sạch, vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí... còn chưa tốt. Công tác quản lý đất đai, đầu tư và quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc kết nối hạ tầng khu đô thị với các khu vực chung quanh, việc quản lý đầu tư, quản lý kiến trúc và cấp phép đầu tư xây dựng theo quy hoạch... không đầy đủ, thiếu đồng bộ, không rõ trách nhiệm. Nhiều khu đô thị có mật độ dân cư tập trung cao, gây quá tải hạ tầng, trong khi đó các tổ chức chính trị, đoàn thể giúp chính quyền địa phương về quản lý dân cư tại địa bàn, như chi bộ Ðảng, tổ dân phố, ban công tác mặt trận... còn chưa kịp hoàn thiện theo số dân mới tăng lên. Công tác quản lý trật tự xã hội còn gặp nhiều khó khăn, chưa có sự can thiệp hiệu quả của chính quyền địa phương khi xảy ra mâu thuẫn trong khu đô thị.

Ðể khắc phục các hạn chế, tăng cường công tác quản trị, vận hành tại các khu đô thị, UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề cương khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư. Ðây là công việc rất cần thiết để giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở ban hành chính sách hiệu quả trong vận hành các khu đô thị; hướng dẫn, quản lý các chủ đầu tư, các ban quản trị trong vận hành các khu đô thị; giúp người dân xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp cuộc sống tại các khu đô thị và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị, vận hành. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ chủ trì khảo sát, cần phối hợp chặt chẽ các sở, ngành liên quan làm việc với chính quyền các địa phương, chủ đầu tư, ban quản trị tòa nhà, các đơn vị cung cấp dịch vụ khảo sát trực tiếp hiện trạng công tác quản lý, vận hành tại các khu đô thị; đồng thời phỏng vấn sâu các chuyên gia, nhà quản lý có liên quan trong lĩnh vực này để có đề xuất hiệu quả ■ 

MINH VÂN