Sớm đáp ứng nhu cầu về quê của lao động ngoại tỉnh

Thứ Năm, 16-09-2021, 20:53

Kể từ khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội (ngày 24/7) đến nay, rất nhiều người lao động ngoại tỉnh đã nghỉ làm để phòng, chống dịch Covid-19. Thu nhập thấp, điều kiện ăn ở thiếu thốn, cho nên đời sống không ít người rất khó khăn và trông chờ hoàn toàn vào sự trợ giúp từ chính quyền, cùng các nhà hảo tâm.

Trước thực tế này, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 11/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê. Trên cơ sở tổng hợp của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp Công an thành phố xây dựng phương án hỗ trợ khi đủ điều kiện, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, quyết định. Việc làm này được cho là kịp thời để bảo đảm đời sống người dân cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã linh hoạt, sáng tạo trong việc chăm lo, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú; chủ động rà soát, bố trí nơi ở tạm để người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú đến tạm trú.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hà Nội ước tính có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Ðể nhóm đối tượng này vượt qua khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội, các sở, ngành, địa phương đã vận động các chủ hộ có nhà cho thuê miễn, giảm tiền thuê nhà; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ túi an sinh cho lao động tự do ngoại tỉnh. Với những người không có nơi ở, một số địa phương đã bố trí trường học, nhà văn hóa làm nơi ở tạm thời cho họ và hỗ trợ các sinh hoạt hằng ngày. Cùng với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ về lương thực, thực phẩm thiết yếu... Tính đến ngày 12/9, hơn 138.000 lao động tự do tại Hà Nội được hỗ trợ với tổng số tiền gần 208 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của thành phố, các quận, huyện đang nhanh chóng rà soát, lập danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh mong muốn về quê để thành phố xây dựng phương án hỗ trợ di chuyển an toàn ■ 

KHẢI HƯNG