Kết quả của những nỗ lực không ngừng

Thứ Năm, 12-05-2022, 20:12

Từ vị trí thứ 48 năm 2020 về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI), năm 2021, thành phố Hà Nội đã nỗ lực có tên trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp chỉ số cao nhất.

Năm 2021, tổng điểm chỉ số PAPI của Hà Nội đạt 44,447, dẫn đầu năm thành phố trực thuộc Trung ương. Đáng chú ý, đây là lần đầu thành phố lọt vào nhóm có chỉ số nội dung cao nhất. Cụ thể, Hà Nội có ba chỉ số nội dung nằm trong nhóm cao nhất là “công khai, minh bạch”, “thủ tục hành chính công”, “quản trị điện tử”. Và cũng là lần đầu từ khi có bảng xếp hạng PAPI đến nay, Hà Nội không còn nhóm chỉ số nội dung nào nằm trong nhóm điểm trung bình thấp và thấp như trước.

Kết quả nêu trên là sự ghi dấu những quyết tâm, nỗ lực của thành phố để từng bước cải thiện chỉ số PAPI với hàng loạt việc làm cụ thể, thiết thực. Năm 2020, dù Chỉ số PAPI của Hà Nội tăng mạnh về thứ hạng (11 bậc), song về chỉ số tổng hợp chỉ tăng nhẹ (0,1%) và vẫn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp Chỉ số PAPI thấp nhất, xếp thứ 48 trong cả nước. Để kịp thời khắc phục tình trạng này, thành phố tập trung phân tích sâu về nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện căn bản điểm số, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các địa phương, sở, ngành sẽ đối chiếu với đơn vị mình để đề ra mục tiêu phấn đấu cải thiện.

Trước hết, thành phố Hà Nội đã kiên trì thực hiện cải cách hành chính, trong đó lấy cải cách thủ tục hành chính là đột phá. Năm 2021 cũng là lần đầu thành phố xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính, áp dụng đối với các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã giai đoạn 2021-2025 với các tiêu chí được lượng hóa, đánh giá trên hiệu quả công việc. Việc Hà Nội lồng ghép, bổ sung nội dung liên quan đến Chỉ số Đo lường sự hài lòng của người dân (SIPAS) và Chỉ số PAPI trong nội dung chấm điểm của Bộ Chỉ số Cải cách hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công trên địa bàn.

Dù tổng số điểm năm sau tăng hơn so với năm trước, song, chỉ số PAPI của Hà Nội vẫn chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng trong công tác điều hành và hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn. Hiện thành phố vẫn còn chỉ số nội dung “quản trị môi trường” nằm trong nhóm điểm thấp nhất của cả nước. Vì vậy, thành phố và các địa phương vẫn cần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của công cụ đo lường, giám sát về chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền để phục vụ tốt hơn người dân, tổ chức và doanh nghiệp ■

An Trân