Đoàn kết để vượt qua gian khó

Thứ Năm, 30-12-2021, 22:07

Năm 2021, trong điều kiện vừa đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hà Nội cùng các địa phương, các ngành trong cả nước đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Từ việc phục vụ tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cho cả nhiệm kỳ 2020-2025; thí điểm mô hình chính quyền đô thị; đến các nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và trật tự an toàn xã hội... Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, trong bối cảnh khó khăn vì dịch Covid-19, bức tranh tổng thể kinh tế-xã hội vẫn có những điểm sáng. Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 Trung ương giao. Hoàn thành 16 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, ngành công nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn để phục hồi tăng trưởng.

Tuy nhiên, có bốn chỉ tiêu về phát triển kinh tế không đạt mục tiêu đề ra. Ðó là tăng trưởng GRDP đạt 2,92% (kế hoạch là 7,5%); GRDP/người đạt 128,2 triệu đồng (kế hoạch là 135 triệu đồng); vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giảm 0,5% (kế hoạch là tăng 12%); kim ngạch xuất khẩu giảm 0,6% (kế hoạch là tăng 5%). Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, không đạt mục tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài trên diện rộng, khiến thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu quyết liệt; năng lực một bộ phận cán bộ quản lý các cấp còn hạn chế, né tránh, sợ trách nhiệm.

Mục tiêu tổng quát của thành phố trong năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; tiếp tục thực hiện năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Thành phố đề ra 22 chỉ tiêu và tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số chỉ tiêu khá cao: GRDP tăng 7,0-7,5%; GRDP/người khoảng 139-141 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng khoảng 10%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, thành phố chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch tương ứng các cấp độ của dịch, sát hợp với thực tế. Thành phố sẽ ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp; nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức; ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh. Vừa nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, Hà Nội cũng quyết tâm thực hiện các dự án, công trình mang tầm nhìn chiến lược như xây dựng đường vành đai 4 kết nối các tỉnh trong Vùng Thủ đô, hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tạo cơ sở pháp lý để tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân. 

Việt Anh