Hoàn thành tu bổ, tôn tạo Đình Nam Hương

Thứ Hai, 27-07-2020, 19:42

Đình Nam Hương là một di tích quan trọng nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm, thờ Vua Lê Thái Tổ và các vị thành hoàng gồm: Thần Long Đỗ, thần Cao Sơn Đại vương, Linh Lang Đại vương... Do bị xuống cấp bởi thời gian, UBND quận Hoàn Kiếm đầu tư tu bổ các hạng mục với tổng kinh phí 26 tỷ đồng. Công trình được gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

hn2-1595853904559.jpg
 
hn1-1595853904358.jpg
 

 

Ảnh: MINH HÀ