Gấp rút hoàn thiện các công trình phục vụ SEA Games 31

Thứ Hai, 14-03-2022, 21:02

Còn gần hai tháng nữa, SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố miền bắc, trong đó Thủ đô sẽ đăng cai 18 môn thi đấu, tổ chức tại 15 địa điểm.

Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện các dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao, chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu cũng như triển khai các công việc khác. Theo kế hoạch, các công trình phục vụ SEA Games 31 sẽ hoàn thành trong tháng 3.

Gấp rút hoàn thiện các công trình phục vụ SEA Games 31 -0
Gấp rút hoàn thiện các công trình phục vụ SEA Games 31 -1
(Ảnh TUẤN ANH)