Chuẩn bị đón ngày hội lớn

Thứ Hai, 17-05-2021, 20:37

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Hà Nội về cơ bản đã hoàn thành, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ và thời gian theo quy định. Ðặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, các đơn vị đã lập phương án phòng, chống dịch bệnh tại các điểm bầu cử, bảo đảm nguyên tắc 5K.

Chuẩn bị đón ngày hội lớn -0
 
 
Chuẩn bị đón ngày hội lớn -0
Ảnh: ÐĂNG ANH