Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ B.H.Ô-ba-ma sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 10-5, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Hu-xây-in Ô-ba-ma sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 25-5 tới.