Tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

NDO -

Hoạt động thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông góp phần giúp kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về kỳ thi; phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có). Đồng thời, phát hiện những bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi và cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi trong những năm tiếp theo.

Học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. (Ảnh: DUY LINH)
Học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022. 

Theo đó, nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: Công tác chuẩn bị tổ chức thi; in sao đề thi; Công tác coi thi; Công tác chấm bài thi tự luận; Công tác chấm bài thi trắc nghiệm; Công tác phúc khảo bài thi; Công tác xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trong hướng dẫn yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, giảm áp lực, công bằng, khách quan theo quy định. Phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Giáo dục và Đào tạo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi. 

Đáng chú ý, những người tham gia thanh tra, kiểm tra yêu cầu phải có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm; liêm khiết, trung thực, công minh khách quan; có trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu và nhiệm vụ của thanh tra giáo dục; đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài kiểm tra đánh giá.

Ngoài ra, những người tham gia thanh tra, kiểm tra phải là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục của địa phương đối với đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo; là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, viên chức, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng với đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường…