TKV phấn đấu sản xuất hơn 37 triệu tấn than trong năm 2015

NDO -

NDĐT- Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết và những biến động về giá bán than trên thế giới và trong khu vực nhưng trong 9 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong 9 tháng, TKV đã khai thác được 28,5 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 26 triệu tấn, trong đó xuất khẩu đạt 997 nghìn tấn, doanh thu 9 tháng ước đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu từ than đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, sản xuất khoáng sản, sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất cơ khí, hoạt động thương mại và SXKD cũng đạt được kết quả tích cực. Cũng theo báo cáo của TKV, đến 30-9 lượng than tồn của Tập đoàn là hơn 9 triệu tấn, trong đó than sạch là 7,5 triệu tấn.

Từ nay đến hết năm 2015, TKV tiếp tục cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho than một cách hợp lý, ổn định việc làm, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, phấn đấu sản xuất hơn 37 triệu tấn than trong năm 2015.