Từ 15 giờ chiều nay, xăng RON 95 tăng hơn 1.500 đồng/lít

Thứ Tư, 11-05-2022, 14:56

Ngày 11/5, liên bộ Công thương-Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ, theo đó, giá xăng tăng mạnh, xăng RON 95 tăng tới hơn 1.500 đồng/lít.

Theo điều chỉnh giá bán lẻ trong nước của liên bộ Công thương-Tài chính ngày 11/5, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 28.959 đồng/lít (tăng 1.491 đồng/lít so với giá hiện hành);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 29.988 đồng/lít (tăng 1.554 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 26.650 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 25.168 đồng/lít (tăng 1.340 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.560 đồng/kg (ổn định so với giá bán hiện hành).

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các loại xăng là 100 đồng mỗi lít, dầu diesel là 100 đồng/lít và chi Quỹ bình ổn với dầu hỏa là 300 đồng/lít, dầu mazut là 33 đồng/kg.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 11/5 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15 giờ đối với các mặt hàng giảm giá.

BẢO MINH