Thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Thứ Tư, 30-03-2022, 10:12
Ban Giám hiệu Trường nhận quyết định.

Đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao, kỹ thuật viên xét nghiệm, hình ảnh đáp ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại là mục tiêu mà Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức đặt ra trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Sáng 30/3, Bộ Y tế công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức theo mô hình trường thuộc bệnh viện, sẽ phát huy thế mạnh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm trong giảng dạy và trong tổ chức đào tạo nguồn nhân lực y tế.

"Tôi đề nghị lãnh đạo bệnh viện và nhà trường cần phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực y tế có uy tín trong nước và ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từng bước thực hiện các nhiệm vụ hướng tới đưa nhà trường trở thành đơn vị dẫn đầu trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động trong nước cũng như ở nước ngoài", Thứ trưởng nói. 

Bên cạnh đào tạo nhân lực mới, trường cũng cần chú trọng đào tạo lại cho các cán bộ y tế, đồng thời giữ vai trò là đơn vị chỉ đạo tuyến, đào tạo cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

Hướng tới đào tạo đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên chất lượng cao -0
 Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ.

Theo GS, TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mục tiêu của nhà trường tới đây là đào tạo nhân lực y tế trình độ cao đẳng có khả năng chuyên môn, đạo đức tốt, năng lực tự nghiên cứu và áp dụng khoa học, công nghệ, sáng tạo và vươn lên trong nghề nghiệp để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như hội nhập quốc tế.

Trường bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng được nhu cầu nhân lực y tế trong thời đại mới.

Mục tiêu đến năm 2030, nâng cao được chất lượng đào tạo, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; tiếp cận được trình độ các nước ASEAN.

Trong năm học tới, trường tăng quy mô tuyển sinh, mở thêm các mã ngành đào tạo, đồng thời đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành đặc biệt là kỹ năng tay nghề, nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ cao đẳng của các cơ sở y tế hiện nay.

Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1211/QĐ-LĐTBXH ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 265/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/02/2007; Quyết định số 1300/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2017 của Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập và đổi tên Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế; Quyết định số 5854/QĐ-BYT ngày 24/12/2021 về việc tổ chức lại Trường Cao đẳng Kỹ thuật trang thiết bị y tế trực thuộc Bộ Y tế thành Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế.

TRẦN LAM