Thành lập Hội Quân dân y Việt Nam

Thứ Bảy, 11-07-2020, 19:26

Ngày 11-7 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-BNV ngày 25-5-2020 của Bộ Nội vụ.

Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội - nghề nghiệp không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kết hợp quân dân y (KHQDY), các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế, các cá nhân ở Việt Nam quan tâm lĩnh vực kết hợp quân dân y nhằm mục đích: Đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

KHQDY là nét đặc thù của y tế Việt Nam được hành thành ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Hơn 70 năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong lịch sử hiển hách và hào hùng của cách mạng Việt nam từ thời kỳ kháng chiến giành độc lập tới chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và tiếp đến là thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, KHQDY đã có những đóng góp có giá trị và rất có ý nghĩa, đồng thời đã trở thành truyền thống quý báu của y tế Việt nam.

KHQDY phát huy được những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu  của mỗi bên (quân y, dân y), gắn kết, huy động được sự tham gia của các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và của nhân dân, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Với sự chỉ đạo phối hợp chặt chẽ nhuần nhuyễn của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, KHQDY đã từng  bước phát triển, theo sát và phục vụ nhiệm vụ cứu chữa thương bệnh binh, nhân dân trong thời chiến, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân y và dân y đã phát huy tinh thần sáng tạo, tính trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến quên mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

MINH HOÀNG